• Prázdninová výzva pro děti a mládež: Chceš se zapojit jen do něčeho atraktivního? Máš málo času a nevíš kam dřív skočit? Nebo chceš prázdniny jen prolenošit? Nevadí, i pro tebe je prázdninová výzva: NAJDI zanedbaný kříž - UPRAV okolí kříže - POŠLI fotky. Více informací najdeš zde.

  • Dne 24. června 2026 jsme se ve Vysokých Popovicích rozloučili s o. Janem Peřinou, který ve Vysokých Popovicích, Zbraslavi a jiných místech našeho děkanství 40 posledních let obětavě působil. Zde naleznete odkaz na videonahrávku rozloučení s ním.

Noc kostelů v r. 2024

V r. 2024 se farnost Ostrovačice opět připojila k Noci kostelů. Otevřeli jsme náš kostel v Ostrovačicích pro návštěvníky, kteří tam běžně nepřicházejí. Noc kostelů se konala 9. června 2024, a už od 16 do 23 hodin byla možnost prohlídky kostela, včetně zákristie nebo kůru. Návštěvníci mohli rovněž vystoupit na kostelní věž a prohlédnout si tři vzácné zvony. Stejně tak byla otevřena fara, včetně nádherné prelatury. 

Kromě volných prohlídek objektů byl připraven bohatý program: 

Koncert Jiřího Helána a Hany Cvrkalové

V neděli 2. 6. 2024 se v prelatuře v Ostrovačicích konal koncert Jiřího Helána a Hany Cvrkalové. 

Tento koncert byl prvním koncertem na prelatuře vůbec, a vlastně i určitou zkouškou před Nocí kostelů, v jejímž průběhu se budou na prelatuře konat další akce (koncert, výstava, přednáška). 

Farní pouť v r. 2024

Naše farní pouť se v r. 2024 konala 25. května. Tak jako loni jsme jeli ve dvou autobusech – jeden pro Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice, druhý pro Domašov. Nejeli jsme ale tak daleko jako loni. Vydali jsme se navštívit poutní místo Hluboké Mašůvky a několik dalších míst v okolí.

Nejprve jsme přijeli právě do Hlubokých Mašůvek. Pomodlili jsme se v kostele, prošli jsme kousek křížové cesty i další krásná místa v okolí kostela. 

Brigády před Nocí kostelů

Ve dnech 20. dubna a 18. května 2024 se konaly brigády před Nocí kostelů, která se bude konat 7. června 2024. Po dvou letech chceme opět pozvat obyvatele Ostrovačic i okolních obcí, aby přišli do našeho kostela i na faru s prelaturou. Právě prelatuře jsme věnovali během brigád největší pozornost. Chtěli bychom totiž zpřístupnit přízemí prelatury, do které se většina lidí neměla možnost podívat. Za tímto účelem jsme vyklízeli prostory přízemí prelatury, které po mnohá desetiletí sloužila jako skladiště nepotřebných věcí.

Novéna k Duchu sv. v r. 2024

Konala se ve dnech 10. – 18. května 2024. Byla ještě hojněji navštěvovaná než v předchozích letech, snad kvůli několika posilám z domašovské farnosti. Rozjímali jsme o darech Ducha sv., především jsme se o ně modlili. A mnoha účastníkům bylo líto, že naše modlitby nepokračují dál i po skončení novény. Bylo to pro nás velké povzbuzení.

Postní doba 2024

Pro letošní postní dobu opět připravilo Katechetické centrum Biskupství brněnského program pro děti, který rádi v našich kostelích využíváme a snažíme se dětem alespoň konec bohoslužby trochu osvěžit. Letos je hlavní téma „Připravit půdu rozsévači“. Podle známého podobenství o rozsévači se snažíme obdělat půdu našeho srdce a připravit ji na Velikonoce. 

Postní duchovní obnova 2024

V sobotu 2. března 2024 se v našich farnostech konala postní duchovní obnova. Měla název „Svoboda a odvaha být církví“ a vedl ji P. Michael Martínek, SDB (salezián). 

Ve dvou přednáškách (první na faře v Domašově a druhá na faře v Ostrovačicích) a v kázání mše sv. (ve Veverských Knínicích) hovořil o naší křesťanské svobodě, která vyžaduje odvahu. Tuto svobodu máme žít v tomto světě i uvnitř společenství církve. 

Pokračování synody v r. 2024

V polovině února 2024 se ve farnostech četl dopis biskupa Pavla Konzbula ohledně pokračování synody v Brněnské diecézi. Zve nás, abychom se v našich společenstvích i synodálních skupinkách opět setkali a věnovali se vybraným tématům, která vzešla ze shromáždění biskupské synody v Římě v říjnu 2023 (viz souhrnnou zprávu ze shromáždění). 

Setkání seniorů dne 7.2.2024

Dne 7. února 2024 se konalo další setkání našich seniorů na faře v Ostrovačicích.

Výlet dětí do Rajhradu

Dne 19. ledna 2024 se v rámci výuky náboženství uskutečnil výlet dětí do Rajhradu. Zorganizovala ho a vedla paní katechetka Magda Blažková, které za to patří veliké poděkování!

Zakončení vánočních svátků 2024

Vánoce skončily letos velmi brzy – již 8. ledna 2024 jsme slavili závěrečný svátek Křtu Páně. 

Náš Pán sestoupil na zem a proměnil tak navždy celý svět. Oslavili jsme to krásně vyzdobenými kostely, rovněž betlémy, které si přišli prohlédnout mnozí lidé i z těch, kteří běžně do kostela nechodí.

Vánoční zpěvy v říčanském kostele

Naše schola připravila na Vánoce kromě tří lidových koled i dvě částí Vánoční mše od Zdeňka Pololáníka. První část (Vstup) zhudebnil skladatel na texty básně "Vstávají ze sna pastýři" od Václava Renče (viz zde) a druhou část (Před evangeliem) na texty hymnu z breviáře „Od bran, kde slunce vychází“ (viz níže). 

Žehnání vína v r. 2023

Opět jsme se o Vánocích sešli k tradičnímu žehnání vína při příležitosti jednoho z patronů vinařů a vína sv. Jana, apoštola a evangelisty. Samotné požehnání trvalo jen chviličku, přesto jsme několik hodin strávili ve společenství vykládáním, mírným popíjením vína i jezením vánočního cukroví. Kéž Bůh žehná našemu společenství a sesílá vánoční pokoj na celý svět!

Předadventní setkání 2023

V sobotu 2. prosince 2023 se na faře konalo setkání na prahu adventu, spojené s výrobou adventních věnců. Stalo se již naší dlouholetou tradicí a očekávanou událostí ze strany těch, kteří na setkání přicházejí. Účastníci nejen tvořili krásné adventní ozdoby, ale především spolu rozmlouvali a vytvářeli společenství. Přitom popíjeli svařák (samozřejmě s mírou) a přikusovali adventní perníčky. Prosíme Boha, ať s jeho milostí dobře prožijeme krásnou dobu adventní!

Setkání seniorů 8.11.2023

8.11.2023 se konalo na faře v Ostrovačicích setkání seniorů. Kromě modlitby, přátelského setkání a popovídání, malého pohoštění jsme si prohlíželi fotografie ze svateb našich seniorů před mnoha lety a vzpomínali na ty hezké chvíle. Rovněž jsme zdobili svíčky k vánočnímu použití.

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS