Tábor 2022

Ve dnech 24. – 30. července 2022 se nacházelo zhruba 30 dětí na faře v Ostrovačicích na krátkém prázdninovém pobytu. Spolu si děti hrály, soutěžily, sportovaly, modlily se. 

Téměř všechny činnosti byly zahrnuty do celotáborového programu, vyjádřeného v názvu „Klíče od pevnosti Prelatura“. Je zde narážka na hru Klíče od pevnosti Boyard, název pevnosti je však nahrazen naší krásnou prelaturou, která se v Ostrovačicích nachází a v níž některé části hry probíhaly.

Lesní mše svatá u Helenčiny studánky 2022

Dne 27. července 2022 se konala již obvyklá mše sv. u Helenčiny studánky. Opět tam byly děti, které se v těch dnech nacházely na prázdninovém pobytu na faře v Ostrovačicích. A taky tam byli lidé z okolních vesnic, nejen z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. 

Bylo nás tam tentokrát méně než obvykle, protože pršelo. Někteří tušili, že bude pršet, a proto ani nepřišli. Pršet začalo těsně před začátkem mše sv. Během ní celou dobu pršelo, místy dost silně, tak že nebyla téměř slyšet slova čtení. 

Noc kostelů 2022

Dne 10. června 2022 se uskutečnila Noc kostelů, tentokrát i s účastí kostela v Ostrovačicích a místní prelatury. Otevřené prostory i veliká reklama před samotnou akcí přilákaly veliké davy lidí – velmi hrubý odhad hovořil o 300 až 350 návštěvnících.

Velké množství se jich shromáždilo v kostele po skončení mše sv. pro avízovanou společnou prohlídku kostela, spojenou s přednáškou pana starosty Tomáše Hájka. 

Farní pouť do Mikulova 2022

Dne 28. května 2022 se konala (po dvouleté přestávce kvůli COVIDu) opět farní pouť. Naším cílem byl již před dvěma lety naplánovaný Mikulov – nádherné město s mnoha krásnými kostely a dalšími památkami.

Synodní setkání a Noc kostelů

Dne 25. května 2022 se konalo další setkání v rámci probíhající synody o synodalitě. Toto setkání bylo ale jiné než několik setkání předchozích. Poté, co skončila první fáze – farní kolo – synodního procesu, skončila před pár dny i fáze druhá – diecézní kolo synody. Jelikož jsme i v diecézním procesu měli své „želízko“, vedoucí naši synodní skupiny, Magdu, mohli jsme se přímo od zdroje dovědět pár informací o tom, jak diecézní fáze probíhala.

Naše pouť do Izraele

Ve dnech 31. března až 7. dubna 2022 CK Awer Tour pořádala poutní zájezd do Izraele, které se zúčastnila asi dvacítka poutníků z našich farností. Původně jsme měli jet už před dvěma roky, jenže přišel COVID… Z původně přihlášených 50 lidí zbylo jen zmíněných dvacet „statečných“, kteří byli ochotni absolvovat procedury, spojené s COVIDem (test před odjezdem, test v Izraeli, riziko spojené s možným pozitivním výsledkem testu). 

Poděkování za příspěvky v PULSu

Již od r. 2016 existuje v Brněnské diecézi „Fond PULS“.

Posláním tohoto fondu je „vytvořit Velkou rodinu malých dárců, do které jsou zváni všichni, kterým záleží na budoucnosti a životě diecéze a chtějí ji podporovat. Cílem fondu je zajistit finanční prostředky, které jsou použity především na mzdy kněží a na zajištění služeb farnostem“.

Postní rekolekce 2022

V sobotu 12. března 2022 se na faře v Ostrovačicích konala postní duchovní obnova, kterou vedl Edy Jiří Zajíc, katolický pedagog, publicista, skaut. 

V první části nás vedl k tomu, abychom přemýšleli o svém vztahu k Ježíši a sami hledali odpovědi na některé důležité otázky našeho života. Ve druhé části jsme mu mohli klást různé otázky a diskutovat s ním o nich. 

Setkání s Edym bylo velmi zajímavé, poučné, inspirativní. Moc díky za takové lidi, kteří povzbuzují k obnově církve.

Tříkrálová sbírka v r. 2022

Letos, i když stále v době koronavirové, se mohla uskutečnit Tříkrálová sbírka. Loni probíhala pouze umístěním pokladniček na určitá místa. Letos již pandemie nebyla tak silná, a tak bylo možné vyjít do ulic. Stalo se tak v Ostrovačicích a v Říčanech, ve Veverských Knínicích kvůli nedostatku koledníků zůstalo u loňské verze. Díky Bohu za radost z dělání dobrých skutků!

Žehnání vína 2021

V neděli 26. prosince 2021, na svátek Svaté Rodiny, se na faře v Ostrovačicích konalo obvyklé žehnání vína, spojené s přátelským posezením. Toto žehnání má vztah ke sv. apoštolu a evangelistu Janovi, který je jedním z patronů vína a vinařů.

Asi též kvůli zvláštní době nás bylo jen kolem deseti. Nebránilo to ale příjemné a radostné rodinné atmosféře, i když se v rozhovoru dostalo i na taková témata jako koronavirus anebo smrt. Kéž na přímluvu sv. Jana nám všem Pán vlije do srdce svou lásku!

Žehnání kapličky svaté Ludmily

Dne 18. prosince 2021 v kopci nad Veverskými Knínicemi proběhlo slavnostní setkání při příležitosti odhalení „sakrální stavby“, spojené s jejím požehnáním. Kapličku nechala postavit obec Veverské Knínice (autor Ing. Arch. Ondřej Skála), a ve spojení s farností vybrala i patrona – sv. Ludmilu, českou světici, jejíž 1100. výročí mučednické smrti si právě připomínáme. 

Druhé synodní setkání

Sešli jsme se na druhém synodním setkání naší farnosti. Tématem bylo „Církev jako rodina“.

Zamýšleli jsme se nad tím, jak nám v naší „rodině“ (místní církve) vlastně je, kdo tam patří, co vše ovlivňuje, abychom se cítili být její součástí… Těšíme se, že na dalším setkání budete s námi i Vy!

Předadventní setkání 2021

V sobotu 27. listopadu 2021 se na faře v Ostrovačicích konalo pravidelné předadventní setkání, spojené s výrobou adventních věnců. I když na tomto setkání šikovné ženy a dívky vytvořily spoustu uměleckých děl, nejednalo se zde pouze o práci. Dobrá zábava, mluvení o všem možném (bohužel i o covidu), pojídání perníčků, pití svařáku – tohle všechno bylo součástí setkání, které bylo velmi příjemné. 

Koncert k poctě sv. Cecílie 2021

V neděli 21. listopadu 2021 se v Říčanech konalo další tzv. Svatocecilské setkání, tedy hudební setkání k poctě sv. Cecilie, patronky zpěváků a hudebníků.

Původně měly vystupovat dva sbory (viz program koncertu níže), nakonec ale kvůli onemocnění několika účinkujících na setkání vystoupil pouze sbor „domácí“: Schola sv. Petra a Pavla z Říčan.

Setkání se velmi vydařilo.

Program

Schola sv. Petra a Pavla z Říčan

Vedoucí Dagmar Ryšánková

Koncert v Porta coeli

V neděli 19. září 2021 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Porta coeli konal varhanní koncert pod názvem „Zdeněk Pololáník – nestárnoucí romantik“. Koncert byl uspořádán při příležitosti 85. narozenin skladatele – ty sice pan Pololáník slavil v r. 2020, ale kvůli COVIDu19 se v předchozím roce nekonaly žádné akce. 

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS