Velehrad 2023

Opět jsme se vypravili na Velehrad pěšky z Ratíškovic. Naše pouť začala ve čtvrtek 24.8.2023 mší sv. v ratíškovském kostele, po které jsme se pozdravili se všemi, vyfotili, vyprosili požehnání od místního p. faráře Jiřího Čekala, a pak se vydali na cestu. Ještě v samotných Ratíškovicích jsme měli první zastávku u Jezérka, kde nás jako obvykle milí farníci pozdravili a pohostili. Posíleni jsme putovali do Bzence, kde jsme přespali v tělocvičně.

Senioři 15.8.2023

Jelikož se setkání seniorů konalo v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, tak jsme se během setkání ve svých modlitbách a myšlenkách, ba dokonce i v hracích aktivitách, jako např. sestavování obrazů slavných malířů z rozstříhaných kousků, vztahovali k tomuto hlubokému tématu naší víry.

Helenčina studánka 2023

Mše sv. u Helenčiny studánky v r. 2023 se konala opět v době pobytu dětí na faře v Ostrovačicích, a to 26. července. A slavili jsme letos výročí – mše sv. se u Helenčiny studánky konala již popatnácté!

Tábor na faře 2023

Ve dnech 23. – 29. července 2023 probíhal opět týdenní pobyt dětí na faře v Ostrovačicích. V nepochopitelně dobré atmosféře laskavosti a vzájemné pomoci si děti hrály, soutěžily, hledaly poklad, taky hodně jedly i se modlily. Zmíněná dobrá atmosféra byla nepochopitelná kvůli rozdílnému věku dětí, které, viděno zvenčí, spolu těžko mohly mít společné zájmy. K této dobré atmosféře velikým dílem přispěli obětaví vedoucí i jejich pomocníci, „praktikanti“, a samozřejmě Bůh se svým hojným požehnáním. Děti se už nyní těší na prázdniny příštího roku!

Farní pouť na Svatou Horu

Dne 20. května 2023 se konala farní pouť. Jako cíl jsme si vybrali vzdálenější místo než v uplynulých letech, totiž Svatou Horu u Příbrami. Proto jsme vyjížděli hodně brzy ráno – už v 6:00. Byli jsme ve dvou autobusech, v jednom poutníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic a okolí, v druhém poutníci z Domašova a okolí.

Na Svaté Hoře, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, jsme po prohlídce kostela, ambitů a okolních kaplí měli mši sv. Po ní jsme byli na obědě (stále ještě v komplexu baziliky) a posilnili se na další cestu.

Den otevřených dveří 14.5.2023

Dne 14.5.2023 se otevřely dveře fary v Ostrovačicích (a tamní prelatury) pro velké množství návštěvníků. Někteří z nich absolvovali předchozí program Májových slavností, jiní se účastnili pouze tohoto bodu programu.

Fara byla (díky ochotným dobrovolníkům z obce) slavnostně vyzdobena pro oslavu 160. výročí narození Viléma Mrštíka. 

Výročí narození Viléma Mrštíka

Ve dnech 12. – 14. května 2023 se v Ostrovačicích konaly „Májové slavnosti“ při příležitosti kulatého výročí spisovatele Viléma Mrštíka (14.5.1863 – 2.3.1912), který prožil část svého života v Ostrovačicích, což značně inspirovalo jeho dílo.

Postní doba 2023 pro děti

Letošní postní program pro děti nesl název „Ježíš dává vodu života“. Studna s vodou života nám všem připomínala Boží lásku a podporu, kterou můžeme u Ježíše načerpat. Různé úkoly během postní doby plnily nejen děti, ale každý z nás. Po mši sv. děti plnily prázdný džbán – to je symbolem naší ochoty dát se Ježíši k dispozici pro jeho záměry, aby i v nás mohl vytrysknout „pramen vody tryskající do života věčného“.

Postní obnova 2023

11. března 2023 se konala u nás jako každý rok postní duchovní obnova, kterou tentokrát vedla sestra Klára Maliňáková, SDJ. 

Florbalový turnaj ministrantů

5. března 2023 se konal v hale v Osové Bitýšce florbalový turnaj ministrantů, na kterém se účastnili i ministranti z Říčan a z Domašova, kteří vytvořili společné mužstvo. A bylo to mužstvo vítězné, jak lze vidět z fotografie pohárů, které vyhráli.

Koncert Listověj

12. února 2023 se v ostrovačickém kostele konal koncert skupiny Listověj. Trojice hudebníků hraje a zpívá písně s texty Jana Zahradníčka a dalších katolických básníků. Pro mnohé z nás byla tato skupina velikým objevem. Jednalo se o velmi inspirativní setkání s příjemnou hudbou a mnoha novými poznatky.

Zensemble v únoru 2023

10. února 2023 se v ostrovačickém kostele konal další koncert skupiny Zensemble. Koncert měl název „Vývoj sonáty v německých zemích mezi lety 1670 – 1770“. Kromě krásné hudby jsme se během koncertu mnoho dověděli, navíc jsme se setkali sympatickými šikovnými mladými lidmi, jejich srdce hoří pro hudbu.

Vánoce 2022

Narodil se náš Spasitel, Ježíš Kristus! Krásné a požehnané Vánoce všem!

Hvězda Betlémská

Tajemná noc se již rozestřela nad krajem
a v ní zhluboka dýchá znavená,
zcela již temná zem. 

Uprostřed svého zranění,
nad lesy šumícími pradávné písně smuteční,
nad jezery slzami přeplněnými,
nad moři hořkosti,
nad horami bolesti,
oči své k nebi pozvedá…

Žehnání vína 2022

26. prosince 2022, v předvečer svátku sv. Jana, apoštola a evangelisty, se konalo naše pravidelné setkání, spojené s žehnáním vína. Sešlo se nás na faře jenom pár, téměř sehraná parta obvyklých účastníků, prožili jsme však krásné a veselé odpoledne.

Koncert ZUŠ podruhé

Tak jako v předchozím roce i v r. 2022 proběhl v kostele v Ostrovačicích adventní koncert dětí ze Základní umělecké školy Rosice. Loni měl koncert veliký úspěch, proto již tehdy bylo rozhodnuto, že se za rok koncert bude konat znovu.

A to se stalo. Koncert se konal 18. prosince 2022 na 4. neděli adventní. Opět byl plný kostel, samozřejmě především rodičů a prarodičů vystupujících dětí.

Všem se koncert moc líbil a rodiče byli hrdí na své děti, které se velmi nadřely, když se na koncert připravovaly. Že bychom koncert uspořádali opět za rok?

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS