Postní rekolekce 2022

V sobotu 12. března 2022 se na faře v Ostrovačicích konala postní duchovní obnova, kterou vedl Edy Jiří Zajíc, katolický pedagog, publicista, skaut. 

V první části nás vedl k tomu, abychom přemýšleli o svém vztahu k Ježíši a sami hledali odpovědi na některé důležité otázky našeho života. Ve druhé části jsme mu mohli klást různé otázky a diskutovat s ním o nich. 

Setkání s Edym bylo velmi zajímavé, poučné, inspirativní. Moc díky za takové lidi, kteří povzbuzují k obnově církve.

Tříkrálová sbírka v r. 2022

Letos, i když stále v době koronavirové, se mohla uskutečnit Tříkrálová sbírka. Loni probíhala pouze umístěním pokladniček na určitá místa. Letos již pandemie nebyla tak silná, a tak bylo možné vyjít do ulic. Stalo se tak v Ostrovačicích a v Říčanech, ve Veverských Knínicích kvůli nedostatku koledníků zůstalo u loňské verze. Díky Bohu za radost z dělání dobrých skutků!

Žehnání vína 2021

V neděli 26. prosince 2021, na svátek Svaté Rodiny, se na faře v Ostrovačicích konalo obvyklé žehnání vína, spojené s přátelským posezením. Toto žehnání má vztah ke sv. apoštolu a evangelistu Janovi, který je jedním z patronů vína a vinařů.

Asi též kvůli zvláštní době nás bylo jen kolem deseti. Nebránilo to ale příjemné a radostné rodinné atmosféře, i když se v rozhovoru dostalo i na taková témata jako koronavirus anebo smrt. Kéž na přímluvu sv. Jana nám všem Pán vlije do srdce svou lásku!

Žehnání kapličky svaté Ludmily

Dne 18. prosince 2021 v kopci nad Veverskými Knínicemi proběhlo slavnostní setkání při příležitosti odhalení „sakrální stavby“, spojené s jejím požehnáním. Kapličku nechala postavit obec Veverské Knínice (autor Ing. Arch. Ondřej Skála), a ve spojení s farností vybrala i patrona – sv. Ludmilu, českou světici, jejíž 1100. výročí mučednické smrti si právě připomínáme. 

Druhé synodní setkání

Sešli jsme se na druhém synodním setkání naší farnosti. Tématem bylo „Církev jako rodina“.

Zamýšleli jsme se nad tím, jak nám v naší „rodině“ (místní církve) vlastně je, kdo tam patří, co vše ovlivňuje, abychom se cítili být její součástí… Těšíme se, že na dalším setkání budete s námi i Vy!

Předadventní setkání 2021

V sobotu 27. listopadu 2021 se na faře v Ostrovačicích konalo pravidelné předadventní setkání, spojené s výrobou adventních věnců. I když na tomto setkání šikovné ženy a dívky vytvořily spoustu uměleckých děl, nejednalo se zde pouze o práci. Dobrá zábava, mluvení o všem možném (bohužel i o covidu), pojídání perníčků, pití svařáku – tohle všechno bylo součástí setkání, které bylo velmi příjemné. 

Koncert k poctě sv. Cecílie 2021

V neděli 21. listopadu 2021 se v Říčanech konalo další tzv. Svatocecilské setkání, tedy hudební setkání k poctě sv. Cecilie, patronky zpěváků a hudebníků.

Původně měly vystupovat dva sbory (viz program koncertu níže), nakonec ale kvůli onemocnění několika účinkujících na setkání vystoupil pouze sbor „domácí“: Schola sv. Petra a Pavla z Říčan.

Setkání se velmi vydařilo.

Program

Schola sv. Petra a Pavla z Říčan

Vedoucí Dagmar Ryšánková

Koncert v Porta coeli

V neděli 19. září 2021 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Porta coeli konal varhanní koncert pod názvem „Zdeněk Pololáník – nestárnoucí romantik“. Koncert byl uspořádán při příležitosti 85. narozenin skladatele – ty sice pan Pololáník slavil v r. 2020, ale kvůli COVIDu19 se v předchozím roce nekonaly žádné akce. 

Dožínky v r. 2021

5. září 2021 jsme opět v našich kostelích poděkovali za úrodu. S radostí jsme přinesli do kostela různé plody polí a zahrad. Uvědomili jsme si přitom, jak se se o nás Bůh stará a poděkovali mu za to. Stále víc si též uvědomujeme, jak je třeba, abychom se o přírodu starali a chránili ji. A taky, abychom ji napodobovali a přinášeli hojné ovoce.

Pouť na Velehrad v roce 2021

Letos (v r. 2021) se konala již 21. děkovná a prosebná pěší pouť na Velehrad. Již v neděli 22. srpna vyšli první poutníci, postupně vycházely další proudy poutníků z různých míst. Náš proud – tzv. jižní – se přidal až ve čtvrtek. 

Během pouti jsme se samozřejmě modlili, také se bavili, četli jsme z připravených materiálů (hlavním tématem letošní pouti byla Ježíšova blahoslavenství) nebo z osvědčených knih (Milý Pane Bože – modlitby dětí, či Murphyho zákony o církvi).

Zensemble opět spolu

Již před několika roky poprvé u nás vystoupila skupina Zensemble – trio mladých hudebníků, kteří hrají starou barokní i jinou hudbu. Ze studijních důvodů se v následujících letech všichni tři nacházeli na různých místech Evropy, a pouze dva z nich – Anežka a Piotr – občas přišli do našeho kostelíka, aby nás potěšili krásnou hudbou. Nyní se po dvou letech sešli všichni tři. Tentokrát byl s nimi tedy i Filip, toho času studující cembalo v Basileji. Hrál na svůj nástroj a koncert uváděl, zatímco Anežka hrála na své flétny (barokní příčnou a zobcovou), a Piotr na gambu (viola da gamba).

Podvanácté na Šmelcovně

Již podvanácté jsme podnikli z našich farností výlet na Šmelcovnu. Konal se 21. srpna 2021. Kvůli prázdninám a dovoleným (obvykle se tento výlet konával na začátku září) nás bylo tentokrát o něco méně. Vůbec to ale neuškodilo našemu setkání a radosti z něj.

Jako obvykle jsme měli sraz u kostela na Javůrku, a po krátké modlitbě a povinném focení jsme se vydali na cestu dolů na Šmelcovnu. Tam se konala asi třičtvrtěhodinová pobožnost k Panně Marii – rozjímali jsme o Panně Marii, útočišti hříšníků, a především se modlili za sebe, za naše blízké i za celý svět. 

Setkání seniorů 11. srpna 2021

Několik plánovaných setkání seniorů kvůli koronaviru odpadlo, a tak jsme se sešli 11. srpna 2021 až po roce. Přes odchod několika našich blízkých na věčnost jsme se sešli v pěkném počtu. Po modlitbě jsme spolu nejprve chvilku volně konverzovali a diskutovali (bohužel též o politice). Přečetli jsme si text o jedné z ctností stáří, o vyrovnanosti, a pak jsme se vrhli na další činnost, kterou připravila Eva – výtvarné zdobení (pomocí razítek i malbou) ubrusů a taštiček. Všem se to moc líbilo a čas přitom velmi ubíhal, takže nezbylo už ani pár minut na obvyklé cvičení. 

Mše svatá u Helenčiny studánky 2021

Dne 21. července 2021 se u Helenčiny studánky konala opět mše sv. Jako každý rok se jej účastnily děti z Tábora na faře (v Ostrovačicích) a mnoho dalších farníků, nejen z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, ale i z mnoha dalších míst (Kohoutovice, Nový Lískovec, Žebětín, Tišnov, Nebovidy, Bystrc, Brno-střed, Třešť, Neslovice, Domašov, Popůvky, Přibyslavice, Střelice).

Noc kostelů v Říčanech s koncertem

Dne 28.5.2021 se konala Noc kostelů. Náš kostel v Říčanech se k této akci připojil tím, že se zde konal koncert Kláry Jelínkové (zpěv) a Tomáše Jeřábka (varhany a zpěv). Mnoho účastníků slyšelo v jejich vynikajícím podání krásné písně Pie Jesu, Ave Maria, Panis Angelicus. Mnoho lidí, kteří do kostela běžně nechodí, se seznámilo s tímto kostelem a měli tam hezký zážitek.

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS